SU FİLTRESİ SİSTEMLERİ

Suda bulunan tortu, klor, demir gibi fiziksel maddeler filtre sistemleriyle kolayca giderilebilir. Firmamız kum, karbon, demir filtresi gibi özel tasarımlara sahip filtre çeşitleri üretmektedir. Bu filtreler otomatik olarak yıllarca çalışabilir.

Su filtresi sistemleri, filtrelediği maddeyi otomatik olarak temizleme özelliğine sahiptir. Filtre tankının içinde bulunan dolgu maddesi, tipine göre arıtım işlemini gerçekleştirirken, otomatik çok yollu vana sistemleri de rejenarasyon periyotlarına yön verir.